Fakta om klockor

 

Alarm
Du kan ställa ett dagligt alarm som ljuder specifik tid varje dag. Siffran under symbolen indikerar hur många alarm det finns i klockan. Exempel:2 alarm som kan ställas på 2 olika tidpunkter under en och samma dag.

Alarm / Multialarm
Multialarm är ett alarm där du antingen kan ställa in ett dagligt alarm som ljuder en specifik tid varje dag eller ett alarm som ljuder vid en specifik tidpunkt på en specifik dag. Siffran under symbolen indikerar hur många multialarm det finns i klockan.

Batteriindikator
Endast i vissa modeller. "BATT " eller "HELP " visas när batteriets kapacitet avtar. I detta läge fungerar ej alarm och belysning (för att spara kapacitet till övriga funktioner). Analoga klockor så hoppar sek,visare flera steg i taget.

Bakgrundsbelysning / Illuminator
Elektronisk belysning (Illuminator EL light) som lyser upp hela urtavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma.

Kronograf/Stoppur
Tid mäts i sekunder,1/10 sekund eller 1/100 sekund.

Skruvad krona
Kronan, knappen som man ställer in tiden med, går på vissa modeller och varumärken att skruva fast, vilket ger extra skydd mot fukt och smuts. När man inte ställer in tiden skall kronan vara fastskruvad.

Tidvatten och månfas
Klockan har en måndatafunktion som visar månens upp och nedgång samt ålder på baserad på position (longitud och latitud). Klockan visar också ebb och flod (tidvatten).

Timer och repeterande timer
Ställ in en specifik tid och klockan räknar ner till 0.

Tachymeter
På vissa modeller och varumärken finns en yttre skala på urtavlan/boetten som används för hastighetsmätning. Den kallas också för takometer. För att kunna använda takometern behöver man känna till en fast referenssträcka. Genom att mäta tiden som det tar att färdas referenssträckan (oftast 1 km) kan man se hastigheten genom att läsa av var på takometerskalan sekundvisaren pekar.

Vattenskydd/tät
Vattentäthet är ingen bestående egenskap, den skall testas årligen med sk. täthetsprov pga. att packningarna förlorar sin förmåga under det dagliga användandet.

 

Markeringar

 

Rekommendationer

 

 

 

 

Boett

Tavla

Regn , stänk etc

Dusch

Bad

Simma

Snorkling

Waterresistant
3 ATM

-

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Waterresistant
5 ATM

50m

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Waterresistant
10 ATM

100m

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Waterresistant
20 ATM

200m

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Boetten är sammansatt av olika material som kan ändra sina egenskaper under stora temperaturvariationer. För att vissa ur ska kunna klara vissa krav på vattentäthet så finns det speciella packningar. Dessa packningar har en naturlig åldringsprocess pg a salt, svett, syror etc.

Alla klockor är testade enligt DIN 8310, som har klara kriterier för konstruktion och vattentäthet som nya klockor ska klara för att kallas Waterresistant etc. För att se vad detta innebär i praktiken får man läsa vad den tyska industrinormen  DIN 8310 har för föreskrifter.

Med "vattenskyddat" menar man klockor som tål svett, vattendroppar, regn etc. Dessa klockor tål det normala användandet i vardagen, men de tål inte något vattentryck mot uret eller att temperaturen ändras snabbt.

Vattenskyddat 3 ATM menas med klockor som tål regn, stänk och damm och klarar ett tryck av 3 ATM (30m). Man får inte förväxla 3 ATM med dykdjup 30 meter, utan endast ett provtryck.

Provtrycket utgår från att man utsätter klockan för ett tryck i stillastående vatten. Om klockan utsätts för rörelse i vattnet så uppstår ett betydligt högre tryck än vad klockan är konstruerad för (därför bör man undvika dykning etc).

När man simmar eller hoppar i vattnet så kan det under en kort period uppstå ett högt tryck på packningar som är högre än det provtryck klockan är konstruerad för. De klockor som framför allt är i farozonen är de när man solar under en längre tid och sedan hoppar i kallt vatten. Då bildas det ett vattentryck samt ett undertryck av kylan som medför att klockan kan ta in fukt/vatten som skadar uret.

Man ska inte röra kronan eller använda kronografen när klockan är i vatten eller är fuktig då går fukt in i uret.

Vid batteribyte är det viktigt att man kontrollerar att packningar är i ordning och vid behov byta ut dessa  och att man gör ett trycktest.

12/24 -timmars visning
Tiden kan visas i 12 respektive 24-timmars standard. Vid 12- timmars visning visas P vid eftermiddag.

Vridbar ring
Timer-ring som är spärrad (går endast att vrida motsols)vilket förhindrar ofrivillig förlängning av markerad tid. Vrid ringen så att markeringen ställs där minutvisaren är. Senare avläser du hur många minuter minutvisaren gått från markeringen.

Världstid och tvåtid
Visar tiden i ett antal större städer runt jorden (världstid). En variant av världstid är att vissa klockor kan visa tiden i två tidszoner (tvåtid