Skötselråd

Din klocka innehåller finmekaniska delar som är sammansatta med största möjliga precision och för att den ska fungera under en längre tid samt att du ska få ut bästa möjlig glädje av din klocka bör följande punkter följas:

1. Undvik att utsätta din klocka för extrema förhållanden som direkt solljus, extrem värme eller extrem kyla. Extrem värme eller kyla kan orsaka gångavvikelser samt förkortning av batteriets livslängd.

 

2. Undvik att utsätta klockan för fukt om den inte är gjord för det. Använd aldrig tryckknapparna eller kronan när klockan är fuktig. Skulle du få vatten eller kondens i klockan bör klockan undersökas omedelbart av en auktoriserad urmakare även om kondensen ser ut att försvinna. Annars kan komponenterna i klockan bli skadade.

 

3. Undvik stötar och slag mot klockan. Din klocka är konstruerad för att klara normalt användande. Man bör inte sova med klockan.

 

4. Undvik att använda parfym, tvål eller andra kemikalier som kan skada din klocka. Det kan orsaka missfärgningar, förändringar eller annan skada på boett, länk/band eller övriga delar. Undvik att använda armband på samma arm som klockan då detta repar samt sliter på doublén.

 

5. Undvik magnetfält eller statisk elektricitet som kan skada klockans mekanism. Normalt sett så påverkas inte klockan av tex. hushållsapparater som tv, stereo etc.

 

6. Håll klockan ren. Rengör den med en mjuk trasa och vatten (bara om den tål vatten). Skölj av klockan efter att den varit i salt- eller klorvatten. Länken bör rengöras med jämna mellanrum för att behålla sitt utseende och minska slitage. Rengör med en mjuk borste och milt tvålvatten. Efter all rengöring ska klockan torkas torr med en torr mjuk trasa.

 

7. Lämna in din klocka varje eller vartannat år för översyn för att undvika problem. Särskilt om du använder din klocka i vatten bör packningarna ses över samt trycktestas.

 

8. Livslängden på ett batteri beror på vilket verk som klockan har. Om batteriet tar slut så ska det bytas omedelbart av en fackman så att det tomma batteriet ej skadar uret eller miljön. Batteribyte skall ske regelbundet med en intervall mellan 1 – 1 ½ år hos en fackhandlare som även mäter strömförbrukningen och kontrollerar packningarna och byter dessa vi behov.

 

9. Läderband är en förslitningsdel och är en naturprodukt som är väldigt känslig för fukt, svett, kemikalier och nötning. Armbandet har bara en begränsad livslängd och skall (även av hygieniska skäl) bytas mellan 6-12 månader beroende hur man använder bandet. Vid byte skall även bandstiften kontrolleras / ev bytas.